Förmågan att arbeta med andra i alla situationer. Att sammanföra andras kunskaper och färdigheter och ta hänsyn till deras förmågor och erfarenheter. Att samarbeta med andra för att nå ett gemensamt mål.

Månlandaren

15-30 Minuter Grupp Anpassningsbarhet Kommunikation Samarbete Problemlösning Ansvar Mål med övningen Att ge deltagarna möjlighet att träna på sin anpassningsförmåga till ett problem eller en

Read More »

Pusslet

30 Minuter Grupp Anpassningsbarhet Problemlösning Kommunikation Samarbete Mål med övningen Att lösa ett problem tillsammans i grupp samtidigt som man försöker prata så lite som

Read More »

Tyst kommunikation

20-30 Minuter Grupp Kommunikation Samarbete Mål med övningen Att lära känna varandra i gruppen Kommunicera utan att prata Arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål Instruktioner

Read More »

Den giftiga floden

30 Minuter Grupp Pålitlighet Samarbete Kommunikation Problemlösning Mål med övningen Deltagarna lär sig att lyssna Deltagarna kommunicerar med varandra Deltagarna lär sig att planera Deltagarna

Read More »

Plankan

20-30 Minuter Grupp Samarbete Kommunikation Pålitlighet Ansvar Läromål Samarbete i gruppen Att kunna fokusera Deltagarna lär sig att kommunicera Att planera tillsammans Instructioner Alla tar

Read More »

Mönster

30 minuter Grupp Kommunikation Samarbete Ansvar Läromål Individuellt: Fokus, koncentration Grupp: Kommunikation, arbeta tillsammans Få överblick Instructioner 2 moderatorer Dela in i grupper om 6-12

Read More »

Gissningsleken

30-60 Minuter Grupp Kommunikation Pålitlighet Motståndskraft Problemlösning Samarbete Lärandemål Öka kommunikationsförmågan och visa betydelsen och användbarheten av öppna frågor. Snarare än ’’ja’’ eller ’’nej’’-frågor (stängda

Read More »

Vem Äger Zebran

50 Minuter Grupp Motståndskraft Kommunikation Samarbete Problemlösning Mål med övningen Syftet med aktiviteten är att alla deltagare ska få en chans att reflektera över vikten

Read More »

Stapla Muggar

10-40 Minuter Grupp Lagarbete Communicatie Motståndskraft Problemlösning Anpassningsförmåga Pålitlighet Mål med övningen I denna övning ska ni arbeta som ett team för att, med hjälp

Read More »

Sjunkande skepp

30-90 Minuter Grupp Anpassningsförmåga Ansvar Communicatie Lagarbete Mål med övningen Att främja effektiv kommunikation, anpassningsförmåga, lagarbete och debattförmåga. Målet är att som lag hitta de

Read More »