Råttfällan

30 minuter Mål med övningen Säg vad du menar och mena vad du säger Att vara pålitlig i sina handlingar och i sin kommunikation Att

Read More »

Månlandaren

15-30 Minuter Grupp Anpassningsbarhet Kommunikation Samarbete Problemlösning Ansvar Mål med övningen Att ge deltagarna möjlighet att träna på sin anpassningsförmåga till ett problem eller en

Read More »

Pusslet

30 Minuter Grupp Anpassningsbarhet Problemlösning Kommunikation Samarbete Mål med övningen Att lösa ett problem tillsammans i grupp samtidigt som man försöker prata så lite som

Read More »

Tyst kommunikation

20-30 Minuter Grupp Kommunikation Samarbete Mål med övningen Att lära känna varandra i gruppen Kommunicera utan att prata Arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål Instruktioner

Read More »

Den giftiga floden

30 Minuter Grupp Pålitlighet Samarbete Kommunikation Problemlösning Mål med övningen Deltagarna lär sig att lyssna Deltagarna kommunicerar med varandra Deltagarna lär sig att planera Deltagarna

Read More »

Plankan

20-30 Minuter Grupp Samarbete Kommunikation Pålitlighet Ansvar Läromål Samarbete i gruppen Att kunna fokusera Deltagarna lär sig att kommunicera Att planera tillsammans Instructioner Alla tar

Read More »

Fotopromenad

1+ timmar Läromål Genom att gå till viktiga platser tillsammans med din klient kan du ha ett samtal efteråt och försöka ta reda på hur

Read More »

Kroppsspråkets betydelse

5-10 Minuter Mål med övningen Det här är en övning som visar hur stor betydelse kroppspråket har I vår kommunikation. Instructioner Berätta för deltagarna att

Read More »

Hönan, Räven och Korn problemet

10-20 Minuter Läromål Deltagarna får möjlighet visa problemlösningsförmåga samt använda sin beslutsamhet. Det finns bara ett sätt att slutföra pusslet och de flesta kommer att

Read More »

Mönster

30 minuter Grupp Kommunikation Samarbete Ansvar Läromål Individuellt: Fokus, koncentration Grupp: Kommunikation, arbeta tillsammans Få överblick Instructioner 2 moderatorer Dela in i grupper om 6-12

Read More »

Livlinan

Beror på din deltagare En till en Anpassningsbarhet Motivation Problemlösning Motståndskraft Läromål Kartlägga vad din deltagare har varit med om i livet och vad personen

Read More »

Gissningsleken

30-60 Minuter Grupp Kommunikation Pålitlighet Motståndskraft Problemlösning Samarbete Lärandemål Öka kommunikationsförmågan och visa betydelsen och användbarheten av öppna frågor. Snarare än ’’ja’’ eller ’’nej’’-frågor (stängda

Read More »