Tyst kommunikation

Time20-30 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

 1. Be gruppen att stå upp.
 2. Förklara att från och med nu får de inte prata eller göra ljud ifrån sig. Tyst kommunikation har börjat.
 3. Förklara att du vill att gruppen ska stå på led och att de ska arrangera sig i den ordning du anger.
 4. Den första ordningen de ska stå i: Från längst till kortast. (Detta är oftast lätt)
 5. Du som ledare ska kolla att de har arrangerat sig korrekt, och ge beröm om de har lyckats utan att prata.
 6. Fortsätt genom att be gruppen arrangera sig i följande ordningar:
  • Äldst till yngst
  • Längst till kortast hår (var uppmärksam om du har deltagare som täcker sitt hår)
  • Enligt födelsemånad (januari till december)
  • Skostorlek, minst till störst
  • Eget alternativ
 7. När gruppen kommunicerar utan att prata kommer du att se följande:
  • Vem tar en ledande roll?
  • Vem är mer passiv och låter andra leda?
  • Vem försöker vara kreativ genom att använda kroppen, händer etc.
  • Vem försöker använda hjälpmedel såsom att skriva, texta etc. (Om du tillåter detta är upp till dig att avgöra)
 8. När gruppen har gjort klart kommunikationsövningen, ge dem tid för reflektion. Först individuellt och sedan som grupp.
 9. Fråga gruppen om det var lätt eller svårt? Diskutera varför. Vilka typer av kommunikation såg du i gruppen när de inte fick prata med varandra? Vilka roller såg du andra ta i gruppen? Vilken roll tog du i gruppen? Andra reflektioner.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Gruppdiskussion efter övningen, se nr 9 ovan.

Ledaren kan också ta anteckningar som kan användas vid de individuella utvärderingarna senare.

Reflektion/Självskattning

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull?
 • Fungerade övningen i arbetet med denna specifika mjuka kompetens?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behövs något ändras i hur man förklarar till nästa gång?

Övningen är till för att hjälpa deltagarna att förstå vikten av icke-verbal kommunikation. Förmågan att se och förstå saker som inte är uttalade kommer hjälpa deltagarna att förstå dynamiken på en arbetsplats eller i ett klassrum. De kommer förstå att det är viktigt att observera andra för att inte missa viktig information om vad som händer i sin omgivning.

Instruktioner

 1. Be gruppen att stå upp.
 2. Förklara att från och med nu får de inte prata eller göra ljud ifrån sig. Tyst kommunikation har börjat.
 3. Förklara att du vill att gruppen ska stå på led och att de ska arrangera sig i den ordning du anger.
 4. Den första ordningen de ska stå i: Från längst till kortast. (Detta är oftast lätt)
 5. Du som ledare ska kolla att de har arrangerat sig korrekt, och ge beröm om de har lyckats utan att prata.
 6. Fortsätt genom att be gruppen arrangera sig i följande ordningar:
  • Äldst till yngst
  • Längst till kortast hår (var uppmärksam om du har deltagare som täcker sitt hår)
  • Enligt födelsemånad (januari till december)
  • Skostorlek, minst till störst
  • Eget alternativ
 7. När gruppen kommunicerar utan att prata kommer du att se följande:
  • Vem tar en ledande roll?
  • Vem är mer passiv och låter andra leda?
  • Vem försöker vara kreativ genom att använda kroppen, händer etc.
  • Vem försöker använda hjälpmedel såsom att skriva, texta etc. (Om du tillåter detta är upp till dig att avgöra)
 8. När gruppen har gjort klart kommunikationsövningen, ge dem tid för reflektion. Först individuellt och sedan som grupp.
 9. Fråga gruppen om det var lätt eller svårt? Diskutera varför. Vilka typer av kommunikation såg du i gruppen när de inte fick prata med varandra? Vilka roller såg du andra ta i gruppen? Vilken roll tog du i gruppen? Andra reflektioner.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Gruppdiskussion efter övningen, se nr 9 ovan.

Ledaren kan också ta anteckningar som kan användas vid de individuella utvärderingarna senare.

Reflektion/Självskattning

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull?
 • Fungerade övningen i arbetet med denna specifika mjuka kompetens?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behövs något ändras i hur man förklarar till nästa gång?

Övningen är till för att hjälpa deltagarna att förstå vikten av icke-verbal kommunikation. Förmågan att se och förstå saker som inte är uttalade kommer hjälpa deltagarna att förstå dynamiken på en arbetsplats eller i ett klassrum. De kommer förstå att det är viktigt att observera andra för att inte missa viktig information om vad som händer i sin omgivning.

Bedömningsmetoder

Material

Time20-30 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

 1. Be gruppen att stå upp.
 2. Förklara att från och med nu får de inte prata eller göra ljud ifrån sig. Tyst kommunikation har börjat.
 3. Förklara att du vill att gruppen ska stå på led och att de ska arrangera sig i den ordning du anger.
 4. Den första ordningen de ska stå i: Från längst till kortast. (Detta är oftast lätt)
 5. Du som ledare ska kolla att de har arrangerat sig korrekt, och ge beröm om de har lyckats utan att prata.
 6. Fortsätt genom att be gruppen arrangera sig i följande ordningar:
  • Äldst till yngst
  • Längst till kortast hår (var uppmärksam om du har deltagare som täcker sitt hår)
  • Enligt födelsemånad (januari till december)
  • Skostorlek, minst till störst
  • Eget alternativ
 7. När gruppen kommunicerar utan att prata kommer du att se följande:
  • Vem tar en ledande roll?
  • Vem är mer passiv och låter andra leda?
  • Vem försöker vara kreativ genom att använda kroppen, händer etc.
  • Vem försöker använda hjälpmedel såsom att skriva, texta etc. (Om du tillåter detta är upp till dig att avgöra)
 8. När gruppen har gjort klart kommunikationsövningen, ge dem tid för reflektion. Först individuellt och sedan som grupp.
 9. Fråga gruppen om det var lätt eller svårt? Diskutera varför. Vilka typer av kommunikation såg du i gruppen när de inte fick prata med varandra? Vilka roller såg du andra ta i gruppen? Vilken roll tog du i gruppen? Andra reflektioner.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Gruppdiskussion efter övningen, se nr 9 ovan.

Ledaren kan också ta anteckningar som kan användas vid de individuella utvärderingarna senare.

Reflektion/Självskattning

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull?
 • Fungerade övningen i arbetet med denna specifika mjuka kompetens?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behövs något ändras i hur man förklarar till nästa gång?

Övningen är till för att hjälpa deltagarna att förstå vikten av icke-verbal kommunikation. Förmågan att se och förstå saker som inte är uttalade kommer hjälpa deltagarna att förstå dynamiken på en arbetsplats eller i ett klassrum. De kommer förstå att det är viktigt att observera andra för att inte missa viktig information om vad som händer i sin omgivning.

Instruktioner

 1. Be gruppen att stå upp.
 2. Förklara att från och med nu får de inte prata eller göra ljud ifrån sig. Tyst kommunikation har börjat.
 3. Förklara att du vill att gruppen ska stå på led och att de ska arrangera sig i den ordning du anger.
 4. Den första ordningen de ska stå i: Från längst till kortast. (Detta är oftast lätt)
 5. Du som ledare ska kolla att de har arrangerat sig korrekt, och ge beröm om de har lyckats utan att prata.
 6. Fortsätt genom att be gruppen arrangera sig i följande ordningar:
  • Äldst till yngst
  • Längst till kortast hår (var uppmärksam om du har deltagare som täcker sitt hår)
  • Enligt födelsemånad (januari till december)
  • Skostorlek, minst till störst
  • Eget alternativ
 7. När gruppen kommunicerar utan att prata kommer du att se följande:
  • Vem tar en ledande roll?
  • Vem är mer passiv och låter andra leda?
  • Vem försöker vara kreativ genom att använda kroppen, händer etc.
  • Vem försöker använda hjälpmedel såsom att skriva, texta etc. (Om du tillåter detta är upp till dig att avgöra)
 8. När gruppen har gjort klart kommunikationsövningen, ge dem tid för reflektion. Först individuellt och sedan som grupp.
 9. Fråga gruppen om det var lätt eller svårt? Diskutera varför. Vilka typer av kommunikation såg du i gruppen när de inte fick prata med varandra? Vilka roller såg du andra ta i gruppen? Vilken roll tog du i gruppen? Andra reflektioner.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Gruppdiskussion efter övningen, se nr 9 ovan.

Ledaren kan också ta anteckningar som kan användas vid de individuella utvärderingarna senare.

Reflektion/Självskattning

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull?
 • Fungerade övningen i arbetet med denna specifika mjuka kompetens?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behövs något ändras i hur man förklarar till nästa gång?

Övningen är till för att hjälpa deltagarna att förstå vikten av icke-verbal kommunikation. Förmågan att se och förstå saker som inte är uttalade kommer hjälpa deltagarna att förstå dynamiken på en arbetsplats eller i ett klassrum. De kommer förstå att det är viktigt att observera andra för att inte missa viktig information om vad som händer i sin omgivning.

Bedömningsmetoder

Material