Stille communicatie

Time20-30 Minuten

Leerdoelen

Instructies

 1. Vraag de groep recht te staan.
 2. Licht toe dat ze vanaf nu niet meer mogen praten en geen geluid meer mogen maken. De stille communicatie is begonnen.
 3. Laat ze een lijn vormen. Ze moeten zich rangschikken in een bepaalde volgorde die jij hen oplegt.
 4. De eerste volgorde in welke ze zich moeten plaatsen, is van groot naar klein (deze is doorgaans een gemakkelijke volgorde, gezien ze het verschil in hoogte duidelijk kunnen zien).
 5. Jij, als leider, gaat na of ze zich correct geplaatst hebben volgens grootte en complimenteert hen hiervoor als dit gelukt is zonder te praten.
 6. Laat de groep zich nu rangschikken volgens deze criteria:
  • Van oud naar jong
  • Van langste haar tot kortste haar (hou rekening met mensen die hun haar afdekken uit overtuiging)
  • Volgens geboortemaand (van januari tot december)
  • Van kleinste tot grootste schoenmaat
  • Eigen keuze

Terwijl de groep probeert te communiceren zonder te praten, kun je het volgende waarnemen:

 • Wie neemt een leidende rol op?
 • Wie gedraagt zich passief en laat zich leiden?
 • Wie probeert creatief te zijn en gebruikt lichaam, handen,…
 • Wie probeert te helpen door te schrijven, sms’en,… (Of dit toegestaan wordt, is jouw keuze)

Wanneer de groep klaar is met deze communicatieve oefening, geef hen de tijd om even te reflecteren; eerst individueel, daarna in groep.

 • Was dit makkelijk of moeilijk? Waarom?
 • Welke vormen van communicatie zag je in de groep, wanneer spreken verboden werd?
 • Welke rollen zag je anderen opnemen in de groep?
 • Welke rol nam je zelf op?
 • Andere bedenkingen

Verzamelen en delen van de resultaten

Er vindt een groepsgesprek plaats na de oefening.

De opdrachtgever kan notities nemen die achteraf gebruikt kunnen worden tijdens individuele gesprekken met cliënten.

Reflectie/zelfbeoordeling

 • Is het verlopen zoals gepland?
 • Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
 • Begrepen de cliënten de opdracht?
 • Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Deze oefening moet de deelnemers wijzen op het belang van non-verbale communicatie. De vaardigheid om zulke non-verbale boodschappen te begrijpen, zal hen helpen in het begrijpen van dynamieken die er spelen in werkplekken, klaslokalen,… Zo leren ze het belang van observeren en lopen ze minder kans op het missen van cruciale informatie over wat er zich in hun omgeving afspeelt.

Instructies

 1. Vraag de groep recht te staan.
 2. Licht toe dat ze vanaf nu niet meer mogen praten en geen geluid meer mogen maken. De stille communicatie is begonnen.
 3. Laat ze een lijn vormen. Ze moeten zich rangschikken in een bepaalde volgorde die jij hen oplegt.
 4. De eerste volgorde in welke ze zich moeten plaatsen, is van groot naar klein (deze is doorgaans een gemakkelijke volgorde, gezien ze het verschil in hoogte duidelijk kunnen zien).
 5. Jij, als leider, gaat na of ze zich correct geplaatst hebben volgens grootte en complimenteert hen hiervoor als dit gelukt is zonder te praten.
 6. Laat de groep zich nu rangschikken volgens deze criteria:
  • Van oud naar jong
  • Van langste haar tot kortste haar (hou rekening met mensen die hun haar afdekken uit overtuiging)
  • Volgens geboortemaand (van januari tot december)
  • Van kleinste tot grootste schoenmaat
  • Eigen keuze

Terwijl de groep probeert te communiceren zonder te praten, kun je het volgende waarnemen:

 • Wie neemt een leidende rol op?
 • Wie gedraagt zich passief en laat zich leiden?
 • Wie probeert creatief te zijn en gebruikt lichaam, handen,…
 • Wie probeert te helpen door te schrijven, sms’en,… (Of dit toegestaan wordt, is jouw keuze)

Wanneer de groep klaar is met deze communicatieve oefening, geef hen de tijd om even te reflecteren; eerst individueel, daarna in groep.

 • Was dit makkelijk of moeilijk? Waarom?
 • Welke vormen van communicatie zag je in de groep, wanneer spreken verboden werd?
 • Welke rollen zag je anderen opnemen in de groep?
 • Welke rol nam je zelf op?
 • Andere bedenkingen

Verzamelen en delen van de resultaten

Er vindt een groepsgesprek plaats na de oefening.

De opdrachtgever kan notities nemen die achteraf gebruikt kunnen worden tijdens individuele gesprekken met cliënten.

Reflectie/zelfbeoordeling

 • Is het verlopen zoals gepland?
 • Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
 • Begrepen de cliënten de opdracht?
 • Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Deze oefening moet de deelnemers wijzen op het belang van non-verbale communicatie. De vaardigheid om zulke non-verbale boodschappen te begrijpen, zal hen helpen in het begrijpen van dynamieken die er spelen in werkplekken, klaslokalen,… Zo leren ze het belang van observeren en lopen ze minder kans op het missen van cruciale informatie over wat er zich in hun omgeving afspeelt.

Beoordelingsmethodes

Benodigdheden

Time20-30 Minuten

Leerdoelen

Instructies

 1. Vraag de groep recht te staan.
 2. Licht toe dat ze vanaf nu niet meer mogen praten en geen geluid meer mogen maken. De stille communicatie is begonnen.
 3. Laat ze een lijn vormen. Ze moeten zich rangschikken in een bepaalde volgorde die jij hen oplegt.
 4. De eerste volgorde in welke ze zich moeten plaatsen, is van groot naar klein (deze is doorgaans een gemakkelijke volgorde, gezien ze het verschil in hoogte duidelijk kunnen zien).
 5. Jij, als leider, gaat na of ze zich correct geplaatst hebben volgens grootte en complimenteert hen hiervoor als dit gelukt is zonder te praten.
 6. Laat de groep zich nu rangschikken volgens deze criteria:
  • Van oud naar jong
  • Van langste haar tot kortste haar (hou rekening met mensen die hun haar afdekken uit overtuiging)
  • Volgens geboortemaand (van januari tot december)
  • Van kleinste tot grootste schoenmaat
  • Eigen keuze

Terwijl de groep probeert te communiceren zonder te praten, kun je het volgende waarnemen:

 • Wie neemt een leidende rol op?
 • Wie gedraagt zich passief en laat zich leiden?
 • Wie probeert creatief te zijn en gebruikt lichaam, handen,…
 • Wie probeert te helpen door te schrijven, sms’en,… (Of dit toegestaan wordt, is jouw keuze)

Wanneer de groep klaar is met deze communicatieve oefening, geef hen de tijd om even te reflecteren; eerst individueel, daarna in groep.

 • Was dit makkelijk of moeilijk? Waarom?
 • Welke vormen van communicatie zag je in de groep, wanneer spreken verboden werd?
 • Welke rollen zag je anderen opnemen in de groep?
 • Welke rol nam je zelf op?
 • Andere bedenkingen

Verzamelen en delen van de resultaten

Er vindt een groepsgesprek plaats na de oefening.

De opdrachtgever kan notities nemen die achteraf gebruikt kunnen worden tijdens individuele gesprekken met cliënten.

Reflectie/zelfbeoordeling

 • Is het verlopen zoals gepland?
 • Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
 • Begrepen de cliënten de opdracht?
 • Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Deze oefening moet de deelnemers wijzen op het belang van non-verbale communicatie. De vaardigheid om zulke non-verbale boodschappen te begrijpen, zal hen helpen in het begrijpen van dynamieken die er spelen in werkplekken, klaslokalen,… Zo leren ze het belang van observeren en lopen ze minder kans op het missen van cruciale informatie over wat er zich in hun omgeving afspeelt.

Instructies

 1. Vraag de groep recht te staan.
 2. Licht toe dat ze vanaf nu niet meer mogen praten en geen geluid meer mogen maken. De stille communicatie is begonnen.
 3. Laat ze een lijn vormen. Ze moeten zich rangschikken in een bepaalde volgorde die jij hen oplegt.
 4. De eerste volgorde in welke ze zich moeten plaatsen, is van groot naar klein (deze is doorgaans een gemakkelijke volgorde, gezien ze het verschil in hoogte duidelijk kunnen zien).
 5. Jij, als leider, gaat na of ze zich correct geplaatst hebben volgens grootte en complimenteert hen hiervoor als dit gelukt is zonder te praten.
 6. Laat de groep zich nu rangschikken volgens deze criteria:
  • Van oud naar jong
  • Van langste haar tot kortste haar (hou rekening met mensen die hun haar afdekken uit overtuiging)
  • Volgens geboortemaand (van januari tot december)
  • Van kleinste tot grootste schoenmaat
  • Eigen keuze

Terwijl de groep probeert te communiceren zonder te praten, kun je het volgende waarnemen:

 • Wie neemt een leidende rol op?
 • Wie gedraagt zich passief en laat zich leiden?
 • Wie probeert creatief te zijn en gebruikt lichaam, handen,…
 • Wie probeert te helpen door te schrijven, sms’en,… (Of dit toegestaan wordt, is jouw keuze)

Wanneer de groep klaar is met deze communicatieve oefening, geef hen de tijd om even te reflecteren; eerst individueel, daarna in groep.

 • Was dit makkelijk of moeilijk? Waarom?
 • Welke vormen van communicatie zag je in de groep, wanneer spreken verboden werd?
 • Welke rollen zag je anderen opnemen in de groep?
 • Welke rol nam je zelf op?
 • Andere bedenkingen

Verzamelen en delen van de resultaten

Er vindt een groepsgesprek plaats na de oefening.

De opdrachtgever kan notities nemen die achteraf gebruikt kunnen worden tijdens individuele gesprekken met cliënten.

Reflectie/zelfbeoordeling

 • Is het verlopen zoals gepland?
 • Was de oefening relevant voor de gekozen zachte vaardigheid?
 • Begrepen de cliënten de opdracht?
 • Moeten er zaken veranderd/verduidelijkt worden naar de toekomst toe?

Deze oefening moet de deelnemers wijzen op het belang van non-verbale communicatie. De vaardigheid om zulke non-verbale boodschappen te begrijpen, zal hen helpen in het begrijpen van dynamieken die er spelen in werkplekken, klaslokalen,… Zo leren ze het belang van observeren en lopen ze minder kans op het missen van cruciale informatie over wat er zich in hun omgeving afspeelt.

Beoordelingsmethodes

Benodigdheden