Månlandaren

Time15-30 Minuter

Mål med övningen

Instructioner

 1. Dela upp gruppen i lag om 3-4 personer. Ge varje lag ett ägg, 30-40 sugrör, 1 meter tejp och andra material som listas nedan instruktionerna nedan.
 2. Förklara reglerna för aktiviteten. Berätta att målet är att designa och bygga en månlandare som gör att ägget landar säkert från hög höjd.
 3. Lagen får 15 minuter på sig att bygga månlandaren. Om mer än 1 lag vinner (ägget håller när man släpper från hög höjd) så vinner det lag som använde minst antal sugrör i konstruktionen. Placera lagen så långt ifrån varandra som möjligt i lokalen, för att förhindra att de kopierar varandras idéer.
 4. Säg Klara – Färdiga – Gå, och ge lagen 15 minuter att bygga sin konstruktion med ägget inuti.

Att vinna leken

När tiden är ute, samla ihop alla lag. Släpp månlandarna på samma sätt och från samma höjd. Efter att man släppt alla, öppnar man dem och kollar om ägget är helt. Det vinnande laget har ett ägg som är okrossat.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat

Genom reflektion och gruppdiskussion. Man kan också observera dynamik i gruppen, beteende och vilka roller som deltagarna tar i gruppen. Reflektera kring upplevelsen och effektiviteten i laget. Diskutera anpassningsbarheten som grupp – hur lätt eller svårt det är att anpassa sig efter gruppens önskemål och tankar i en ny situation där man har ett gemensamt mål. Diskutera om man ändrade sin design-idé under arbetets gång och varför i så fall? Diskutera egenskaper som har med ledarskap och samarbete att göra, och hur man bidrog på olika sätt i aktiviteten. Diskutera vad de skulle ha gjort annorlunda till nästa gång.

Instructioner

 1. Dela upp gruppen i lag om 3-4 personer. Ge varje lag ett ägg, 30-40 sugrör, 1 meter tejp och andra material som listas nedan instruktionerna nedan.
 2. Förklara reglerna för aktiviteten. Berätta att målet är att designa och bygga en månlandare som gör att ägget landar säkert från hög höjd.
 3. Lagen får 15 minuter på sig att bygga månlandaren. Om mer än 1 lag vinner (ägget håller när man släpper från hög höjd) så vinner det lag som använde minst antal sugrör i konstruktionen. Placera lagen så långt ifrån varandra som möjligt i lokalen, för att förhindra att de kopierar varandras idéer.
 4. Säg Klara – Färdiga – Gå, och ge lagen 15 minuter att bygga sin konstruktion med ägget inuti.

Att vinna leken

När tiden är ute, samla ihop alla lag. Släpp månlandarna på samma sätt och från samma höjd. Efter att man släppt alla, öppnar man dem och kollar om ägget är helt. Det vinnande laget har ett ägg som är okrossat.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat

Genom reflektion och gruppdiskussion. Man kan också observera dynamik i gruppen, beteende och vilka roller som deltagarna tar i gruppen. Reflektera kring upplevelsen och effektiviteten i laget. Diskutera anpassningsbarheten som grupp – hur lätt eller svårt det är att anpassa sig efter gruppens önskemål och tankar i en ny situation där man har ett gemensamt mål. Diskutera om man ändrade sin design-idé under arbetets gång och varför i så fall? Diskutera egenskaper som har med ledarskap och samarbete att göra, och hur man bidrog på olika sätt i aktiviteten. Diskutera vad de skulle ha gjort annorlunda till nästa gång.

Bedömningsmetoder

Material

Time15-30 Minuter

Mål med övningen

Instructioner

 1. Dela upp gruppen i lag om 3-4 personer. Ge varje lag ett ägg, 30-40 sugrör, 1 meter tejp och andra material som listas nedan instruktionerna nedan.
 2. Förklara reglerna för aktiviteten. Berätta att målet är att designa och bygga en månlandare som gör att ägget landar säkert från hög höjd.
 3. Lagen får 15 minuter på sig att bygga månlandaren. Om mer än 1 lag vinner (ägget håller när man släpper från hög höjd) så vinner det lag som använde minst antal sugrör i konstruktionen. Placera lagen så långt ifrån varandra som möjligt i lokalen, för att förhindra att de kopierar varandras idéer.
 4. Säg Klara – Färdiga – Gå, och ge lagen 15 minuter att bygga sin konstruktion med ägget inuti.

Att vinna leken

När tiden är ute, samla ihop alla lag. Släpp månlandarna på samma sätt och från samma höjd. Efter att man släppt alla, öppnar man dem och kollar om ägget är helt. Det vinnande laget har ett ägg som är okrossat.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat

Genom reflektion och gruppdiskussion. Man kan också observera dynamik i gruppen, beteende och vilka roller som deltagarna tar i gruppen. Reflektera kring upplevelsen och effektiviteten i laget. Diskutera anpassningsbarheten som grupp – hur lätt eller svårt det är att anpassa sig efter gruppens önskemål och tankar i en ny situation där man har ett gemensamt mål. Diskutera om man ändrade sin design-idé under arbetets gång och varför i så fall? Diskutera egenskaper som har med ledarskap och samarbete att göra, och hur man bidrog på olika sätt i aktiviteten. Diskutera vad de skulle ha gjort annorlunda till nästa gång.

Instructioner

 1. Dela upp gruppen i lag om 3-4 personer. Ge varje lag ett ägg, 30-40 sugrör, 1 meter tejp och andra material som listas nedan instruktionerna nedan.
 2. Förklara reglerna för aktiviteten. Berätta att målet är att designa och bygga en månlandare som gör att ägget landar säkert från hög höjd.
 3. Lagen får 15 minuter på sig att bygga månlandaren. Om mer än 1 lag vinner (ägget håller när man släpper från hög höjd) så vinner det lag som använde minst antal sugrör i konstruktionen. Placera lagen så långt ifrån varandra som möjligt i lokalen, för att förhindra att de kopierar varandras idéer.
 4. Säg Klara – Färdiga – Gå, och ge lagen 15 minuter att bygga sin konstruktion med ägget inuti.

Att vinna leken

När tiden är ute, samla ihop alla lag. Släpp månlandarna på samma sätt och från samma höjd. Efter att man släppt alla, öppnar man dem och kollar om ägget är helt. Det vinnande laget har ett ägg som är okrossat.

Samla in och utvärdera deltagarnas resultat

Genom reflektion och gruppdiskussion. Man kan också observera dynamik i gruppen, beteende och vilka roller som deltagarna tar i gruppen. Reflektera kring upplevelsen och effektiviteten i laget. Diskutera anpassningsbarheten som grupp – hur lätt eller svårt det är att anpassa sig efter gruppens önskemål och tankar i en ny situation där man har ett gemensamt mål. Diskutera om man ändrade sin design-idé under arbetets gång och varför i så fall? Diskutera egenskaper som har med ledarskap och samarbete att göra, och hur man bidrog på olika sätt i aktiviteten. Diskutera vad de skulle ha gjort annorlunda till nästa gång.

Bedömningsmetoder

Material