Råttfällan

Time 30 minuter

Mål med övningen

Instruktioner

STARTA MED EN PRO-AKTIV CIRKEL:

 • Vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel
 • Hur pålitlig tror du att du är?
 • Gruppen måste svara på frågan genom finger-skattning (hålla upp ett visst antal fingrar samtidigt som de andra).
 • Ett finger är det längsta (jag är inte pålitlig alls) och fem fingrar är det högsta (du kan lita på mig).
 • 3-2-1 Fingerskatta!

DEL 1 Frågor:

 1. Du visar en råttfälla och frågar: Vem vet vad det här är? Gruppen svarar.
 2. Vi skickar runt råttfällan. Vad tänker du på? Vad känner du när du tänker på uppgiften?
  • Vi skickar runt råttfällan nu, den är inte laddad än, den är inaktiv.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur kände du när du rörde vid råttfällan? (Comfort/Stretch/Panic)
 3. Var det svårt eller inte? Vad kände du?

Del 2:

Vi ska försöka igen, men nu är råttfällan laddad. Akta fingrarna!

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från din granne för att vara engagerad i den här övningen? (Pålitlighet och verbala instruktioner?)
 3. Fortsätt skicka runt råttfällan under frågestunden.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 3:

Vi ska försöka igen, men nu laddar vi råttfällan, och en person kommer ha ögonbindel.

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från gruppen för att lyckas med övningen? Vi säkerställer att uppgiften funkar för alla. Vi är lyhörda för vad som händer i gruppen (behöver du sitta bredvid någon annan eller vill du observera/inte delta etc.) Vi ställer mycket frågor så att de kan anpassa sig och känna att det är en trygg miljö. Råttfällan skickas fortsatt runt och en person bär ögonbindel.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 4:

Innan övningen börjar: Ledaren gör en stig av oladdade råttfällor på golvet.

 1. Deltagarna står i par (de kan välja själv eller så väljer ledaren ut paren)
 2. En av deltagarna måste ta av sina skor och bära ögonbindel.
 3. Den andra deltagaren guidar personen genom stigen av råttfällor.

Det är viktigt att paret diskuterar vilka roller de har i den här aktiviteten. Vad behöver de av varandra för att känna sig trygga? (Alternativ: De kan inte prata med varandra när de förklarar sina behov, använda kroppsspråk)

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Koppla samman övningen till pålitlighet. Avsluta med en pro-aktiv cirkel: vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel. Hur pålitlig känner du att du var under aktiviteten? Gruppen måste svara genom att använda finger-skattning (se förklaring ovan)

Instruktioner

STARTA MED EN PRO-AKTIV CIRKEL:

 • Vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel
 • Hur pålitlig tror du att du är?
 • Gruppen måste svara på frågan genom finger-skattning (hålla upp ett visst antal fingrar samtidigt som de andra).
 • Ett finger är det längsta (jag är inte pålitlig alls) och fem fingrar är det högsta (du kan lita på mig).
 • 3-2-1 Fingerskatta!

DEL 1 Frågor:

 1. Du visar en råttfälla och frågar: Vem vet vad det här är? Gruppen svarar.
 2. Vi skickar runt råttfällan. Vad tänker du på? Vad känner du när du tänker på uppgiften?
  • Vi skickar runt råttfällan nu, den är inte laddad än, den är inaktiv.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur kände du när du rörde vid råttfällan? (Comfort/Stretch/Panic)
 3. Var det svårt eller inte? Vad kände du?

Del 2:

Vi ska försöka igen, men nu är råttfällan laddad. Akta fingrarna!

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från din granne för att vara engagerad i den här övningen? (Pålitlighet och verbala instruktioner?)
 3. Fortsätt skicka runt råttfällan under frågestunden.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 3:

Vi ska försöka igen, men nu laddar vi råttfällan, och en person kommer ha ögonbindel.

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från gruppen för att lyckas med övningen? Vi säkerställer att uppgiften funkar för alla. Vi är lyhörda för vad som händer i gruppen (behöver du sitta bredvid någon annan eller vill du observera/inte delta etc.) Vi ställer mycket frågor så att de kan anpassa sig och känna att det är en trygg miljö. Råttfällan skickas fortsatt runt och en person bär ögonbindel.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 4:

Innan övningen börjar: Ledaren gör en stig av oladdade råttfällor på golvet.

 1. Deltagarna står i par (de kan välja själv eller så väljer ledaren ut paren)
 2. En av deltagarna måste ta av sina skor och bära ögonbindel.
 3. Den andra deltagaren guidar personen genom stigen av råttfällor.

Det är viktigt att paret diskuterar vilka roller de har i den här aktiviteten. Vad behöver de av varandra för att känna sig trygga? (Alternativ: De kan inte prata med varandra när de förklarar sina behov, använda kroppsspråk)

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Koppla samman övningen till pålitlighet. Avsluta med en pro-aktiv cirkel: vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel. Hur pålitlig känner du att du var under aktiviteten? Gruppen måste svara genom att använda finger-skattning (se förklaring ovan)

Bedömningsmetoder

Material

Time 30 minuter

Mål med övningen

Instruktioner

STARTA MED EN PRO-AKTIV CIRKEL:

 • Vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel
 • Hur pålitlig tror du att du är?
 • Gruppen måste svara på frågan genom finger-skattning (hålla upp ett visst antal fingrar samtidigt som de andra).
 • Ett finger är det längsta (jag är inte pålitlig alls) och fem fingrar är det högsta (du kan lita på mig).
 • 3-2-1 Fingerskatta!

DEL 1 Frågor:

 1. Du visar en råttfälla och frågar: Vem vet vad det här är? Gruppen svarar.
 2. Vi skickar runt råttfällan. Vad tänker du på? Vad känner du när du tänker på uppgiften?
  • Vi skickar runt råttfällan nu, den är inte laddad än, den är inaktiv.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur kände du när du rörde vid råttfällan? (Comfort/Stretch/Panic)
 3. Var det svårt eller inte? Vad kände du?

Del 2:

Vi ska försöka igen, men nu är råttfällan laddad. Akta fingrarna!

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från din granne för att vara engagerad i den här övningen? (Pålitlighet och verbala instruktioner?)
 3. Fortsätt skicka runt råttfällan under frågestunden.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 3:

Vi ska försöka igen, men nu laddar vi råttfällan, och en person kommer ha ögonbindel.

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från gruppen för att lyckas med övningen? Vi säkerställer att uppgiften funkar för alla. Vi är lyhörda för vad som händer i gruppen (behöver du sitta bredvid någon annan eller vill du observera/inte delta etc.) Vi ställer mycket frågor så att de kan anpassa sig och känna att det är en trygg miljö. Råttfällan skickas fortsatt runt och en person bär ögonbindel.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 4:

Innan övningen börjar: Ledaren gör en stig av oladdade råttfällor på golvet.

 1. Deltagarna står i par (de kan välja själv eller så väljer ledaren ut paren)
 2. En av deltagarna måste ta av sina skor och bära ögonbindel.
 3. Den andra deltagaren guidar personen genom stigen av råttfällor.

Det är viktigt att paret diskuterar vilka roller de har i den här aktiviteten. Vad behöver de av varandra för att känna sig trygga? (Alternativ: De kan inte prata med varandra när de förklarar sina behov, använda kroppsspråk)

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Koppla samman övningen till pålitlighet. Avsluta med en pro-aktiv cirkel: vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel. Hur pålitlig känner du att du var under aktiviteten? Gruppen måste svara genom att använda finger-skattning (se förklaring ovan)

Instruktioner

STARTA MED EN PRO-AKTIV CIRKEL:

 • Vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel
 • Hur pålitlig tror du att du är?
 • Gruppen måste svara på frågan genom finger-skattning (hålla upp ett visst antal fingrar samtidigt som de andra).
 • Ett finger är det längsta (jag är inte pålitlig alls) och fem fingrar är det högsta (du kan lita på mig).
 • 3-2-1 Fingerskatta!

DEL 1 Frågor:

 1. Du visar en råttfälla och frågar: Vem vet vad det här är? Gruppen svarar.
 2. Vi skickar runt råttfällan. Vad tänker du på? Vad känner du när du tänker på uppgiften?
  • Vi skickar runt råttfällan nu, den är inte laddad än, den är inaktiv.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur kände du när du rörde vid råttfällan? (Comfort/Stretch/Panic)
 3. Var det svårt eller inte? Vad kände du?

Del 2:

Vi ska försöka igen, men nu är råttfällan laddad. Akta fingrarna!

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från din granne för att vara engagerad i den här övningen? (Pålitlighet och verbala instruktioner?)
 3. Fortsätt skicka runt råttfällan under frågestunden.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 3:

Vi ska försöka igen, men nu laddar vi råttfällan, och en person kommer ha ögonbindel.

Frågor:

 1. Kändes det annorlunda eller kändes det samma?
 2. Vad behöver du från gruppen för att lyckas med övningen? Vi säkerställer att uppgiften funkar för alla. Vi är lyhörda för vad som händer i gruppen (behöver du sitta bredvid någon annan eller vill du observera/inte delta etc.) Vi ställer mycket frågor så att de kan anpassa sig och känna att det är en trygg miljö. Råttfällan skickas fortsatt runt och en person bär ögonbindel.

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Del 4:

Innan övningen börjar: Ledaren gör en stig av oladdade råttfällor på golvet.

 1. Deltagarna står i par (de kan välja själv eller så väljer ledaren ut paren)
 2. En av deltagarna måste ta av sina skor och bära ögonbindel.
 3. Den andra deltagaren guidar personen genom stigen av råttfällor.

Det är viktigt att paret diskuterar vilka roller de har i den här aktiviteten. Vad behöver de av varandra för att känna sig trygga? (Alternativ: De kan inte prata med varandra när de förklarar sina behov, använda kroppsspråk)

REFLEKTION:

 1. Hur kändes det?
 2. Hur upplevde du det?
 3. Var det svårt eller inte? Hur kände du dig? (Comfort/Stretch/Panic)

Koppla samman övningen till pålitlighet. Avsluta med en pro-aktiv cirkel: vi ställer frågor och använder reglerna för en pro-aktiv cirkel. Hur pålitlig känner du att du var under aktiviteten? Gruppen måste svara genom att använda finger-skattning (se förklaring ovan)

Bedömningsmetoder

Material