Komfort-Stretch-Panik

Alla i världen befinner sig alltid i en av de tre zonerna i cirkeln.

Den blå, mittersta cirkeln, representerar komfortzonen: zonen där vi är bekväma med de situationer vi befinner oss i eller de saker vi måste göra. Vi känner ingen stress eller osäkerhet.

Den röda, yttre cirkeln, representerar panikzonen: de situationer eller aktiviteter där vi känner panik. Vi vill komma ur den situationen så snabbt som möjligt. Vi känner oss väldigt otrygga och undviker helst de situationerna.

Däremellan finns den orangea cirkeln, eller stretchzonen: detta gäller situationer eller aktiviteter där vi är stressade, men som vi med viss uppmuntran ser oss kapabla att hantera. Att fly eller undvika situationen verkar inte vara nödvändigt. Vi kommer också att lära oss mest i denna zon, eftersom vi kliver ur vår välbekanta komfortzon. Men, vi antar utmaningen och flyr inte ifrån den. Genom att regelbundet stå i denna inlärningszon kommer din komfortzon att utökas, eftersom de nya situationerna blir bekanta och därför bekväma och stressen försvinner.

Alla i världen befinner sig alltid i en av de tre zonerna i cirkeln.

Den blå, mittersta cirkeln, representerar komfortzonen: zonen där vi är bekväma med de situationer vi befinner oss i eller de saker vi måste göra. Vi känner ingen stress eller osäkerhet.

Den röda, yttre cirkeln, representerar panikzonen: de situationer eller aktiviteter där vi känner panik. Vi vill komma ur den situationen så snabbt som möjligt. Vi känner oss väldigt otrygga och undviker helst de situationerna.

Däremellan finns den orangea cirkeln, eller stretchzonen: detta gäller situationer eller aktiviteter där vi är stressade, men som vi med viss uppmuntran ser oss kapabla att hantera. Att fly eller undvika situationen verkar inte vara nödvändigt. Vi kommer också att lära oss mest i denna zon, eftersom vi kliver ur vår välbekanta komfortzon. Men, vi antar utmaningen och flyr inte ifrån den. Genom att regelbundet stå i denna inlärningszon kommer din komfortzon att utökas, eftersom de nya situationerna blir bekanta och därför bekväma och stressen försvinner.