Proaktiv cirkel

En proaktiv cirkel är ett samtal med flera deltagare, ledd av en moderator. Cirkeln sätts in proaktivt innan det blir några problem, med andra ord ”i fredstid” (Pros, 2016). Denna metod används för att utbyta idéer, diskutera problem, arbeta med exekutiva funktioner (t.ex. lära sig att vänta på sin tur, lära sig att uttrycka sina känslor korrekt, etc.), utbyta åsikter om klass- och skolevenemang/gruppatmosfär, göra överenskommelser, etc. (Benedict Gate, nd). Deltagarna sitter i en cirkel med bara stolar, där alla är jämlika och får lika uppmärksamhet och tid. Eftersom alla kan se varandra och samtalet sker enligt ett antal överenskommelser gynnar detta förtroende och trygghet i gruppen (se steg 4 i Samarbetsstegen) (Pros, 2016; BenedictusPoort, n.d.).

Genom att regelbundet arbeta med denna metodik arbetar människor med att skapa kontakt med varandra och få till en positiv atmosfär i rummet. Dessutom lär sig alla att lyssna noga och respektfullt på varandra. De talar med ett positivt språk, och eftersom alla tilltalas får alla chansen att säga något om ett visst ämne (Pros, 2016).

För att tillämpa de proaktiva cirklarna används ett antal (grundläggande) regler. Det är upp till moderatorn för samtalet att förklara och övervaka detta (De Bock, 2014; Degheldere, 2017; Pros, 2016; BenedictusPoort, n.d.):

 • Sitt alltid i en ring, helst bara med stolar.
 • Se till att det inte finns några eller så få stimuli som möjligt (t.ex. mat, dryck, musik, etc.).
 • Cirkeln symboliserar alla deltagares jämlikhet. Den som introducerar ämnet och leder samtalet sitter också i cirkeln.

Moderatorns roll:

 • Ställer en fråga. Vid behov: ber om ytterligare förtydligande. Moderatorn ingriper om reglerna inte respekteras och förklarar reglerna igen.
 • Tacka alla. Tacka personen som talade för hans eller hennes bidrag till gruppen. Välj om du tackar alla tillsammans eller gör detta individuellt. Se till att du inte glömmer att tacka någon!
 • Talpinne: Du kan välja att använda en ’talpinne’, så att det är tydligt vem som pratar.
 • Alla turas om att tala. Ordet är givet, inte taget. Han eller hon begränsar sig till ämnet. Alla har rätt till sin egen åsikt: det handlar inte om rätt eller fel utan om egna åsikter, idéer, reflektioner.
 • Ingen feedback på feedback: Samtalet är inte en diskussion. Först efter slutförande och tack kan frågor för förtydligande ställas (mål = skapa trygghet)
 • När alla andra har haft sin tur kan du gå tillbaka till den personen för att höra om han eller hon vill lägga till något.
 • Det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln
 • Yttre cirkel: När någon har problem med att hålla avtalen kan moderatorn be honom/henne att sitta i den yttre cirkeln. Du kan också välja detta själv. När någon är i den yttre cirkeln har den personen inte längre någon input i cirkeln. När den yttre cirkeln inte heller fungerar kan personen gå ut eller bli utsparkad av moderatorn
 • Man pratat i jag-form.
 • Positivt (kropps)språk används (inga svordomar, himla med ögonen etc.)

Innan man startar en proaktiv cirkel kan man använda energigivare och/eller mixare. Användningen av energigivare ger energi, ökar koncentrationen, kan aktivera eller bara få deltagarna att koppla av. När du använder detta när du startar den proaktiva cirkeln, är detta ett sätt att få deltagarna att få en relation till varandra på ett lekfullt sätt (t.ex. stående-sittande). Mixare används för att säkerställa att samma personer inte alltid placeras bredvid varandra (t.ex. ”Sitt bredvid någon du inte känner så väl”) (ProS, 2016).

En proaktiv cirkel är ett samtal med flera deltagare, ledd av en moderator. Cirkeln sätts in proaktivt innan det blir några problem, med andra ord ”i fredstid” (Pros, 2016). Denna metod används för att utbyta idéer, diskutera problem, arbeta med exekutiva funktioner (t.ex. lära sig att vänta på sin tur, lära sig att uttrycka sina känslor korrekt, etc.), utbyta åsikter om klass- och skolevenemang/gruppatmosfär, göra överenskommelser, etc. (Benedict Gate, nd). Deltagarna sitter i en cirkel med bara stolar, där alla är jämlika och får lika uppmärksamhet och tid. Eftersom alla kan se varandra och samtalet sker enligt ett antal överenskommelser gynnar detta förtroende och trygghet i gruppen (se steg 4 i Samarbetsstegen) (Pros, 2016; BenedictusPoort, n.d.).

Genom att regelbundet arbeta med denna metodik arbetar människor med att skapa kontakt med varandra och få till en positiv atmosfär i rummet. Dessutom lär sig alla att lyssna noga och respektfullt på varandra. De talar med ett positivt språk, och eftersom alla tilltalas får alla chansen att säga något om ett visst ämne (Pros, 2016).

För att tillämpa de proaktiva cirklarna används ett antal (grundläggande) regler. Det är upp till moderatorn för samtalet att förklara och övervaka detta (De Bock, 2014; Degheldere, 2017; Pros, 2016; BenedictusPoort, n.d.):

 • Sitt alltid i en ring, helst bara med stolar.
 • Se till att det inte finns några eller så få stimuli som möjligt (t.ex. mat, dryck, musik, etc.).
 • Cirkeln symboliserar alla deltagares jämlikhet. Den som introducerar ämnet och leder samtalet sitter också i cirkeln.

Moderatorns roll:

 • Ställer en fråga. Vid behov: ber om ytterligare förtydligande. Moderatorn ingriper om reglerna inte respekteras och förklarar reglerna igen.
 • Tacka alla. Tacka personen som talade för hans eller hennes bidrag till gruppen. Välj om du tackar alla tillsammans eller gör detta individuellt. Se till att du inte glömmer att tacka någon!
 • Talpinne: Du kan välja att använda en ’talpinne’, så att det är tydligt vem som pratar.
 • Alla turas om att tala. Ordet är givet, inte taget. Han eller hon begränsar sig till ämnet. Alla har rätt till sin egen åsikt: det handlar inte om rätt eller fel utan om egna åsikter, idéer, reflektioner.
 • Ingen feedback på feedback: Samtalet är inte en diskussion. Först efter slutförande och tack kan frågor för förtydligande ställas (mål = skapa trygghet)
 • När alla andra har haft sin tur kan du gå tillbaka till den personen för att höra om han eller hon vill lägga till något.
 • Det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln
 • Yttre cirkel: När någon har problem med att hålla avtalen kan moderatorn be honom/henne att sitta i den yttre cirkeln. Du kan också välja detta själv. När någon är i den yttre cirkeln har den personen inte längre någon input i cirkeln. När den yttre cirkeln inte heller fungerar kan personen gå ut eller bli utsparkad av moderatorn
 • Man pratat i jag-form.
 • Positivt (kropps)språk används (inga svordomar, himla med ögonen etc.)

Innan man startar en proaktiv cirkel kan man använda energigivare och/eller mixare. Användningen av energigivare ger energi, ökar koncentrationen, kan aktivera eller bara få deltagarna att koppla av. När du använder detta när du startar den proaktiva cirkeln, är detta ett sätt att få deltagarna att få en relation till varandra på ett lekfullt sätt (t.ex. stående-sittande). Mixare används för att säkerställa att samma personer inte alltid placeras bredvid varandra (t.ex. ”Sitt bredvid någon du inte känner så väl”) (ProS, 2016).