Vem Äger Zebran

Time50 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

Steg 1 – Dela in deltagarna I grupper så det blir 5-7 personer i varje grupp, placera dem vid ett bord tillsammans.

Steg 2 – Instruera grupperna att de tävlar om att lösa uppgiften så snabbt som möjligt.

Steg 3 – Instruera grupperna att de har max 40 minuter på sig att lösa uppgiften.

Steg 4 – De kan inte lämna bordet under de 40 minuterna.

Ledaren är observatören och kommer att observera vad som händer i grupperna. (Informera inte deltagarna om detta!)

Observera: Vem tar ansvar? Vem tycker att detta är tråkigt? Vem tycker det är roligt? Vem deltar? Vem är ointresserad? Hur visar de olika deltagarna sitt perspektiv på att lösa uppgiften?

Steg 5 – Om det finns fler än 2 bord är det lämpligt att det finns 2 observatörer.

Steg 6 – Om ett eller flera bord blir klara innan de 40 minuterna är slut, kan de ta en paus och återvända när de 40 minuterna är slut.

Steg 7 – Återförening. Ledaren frågar hur deltagarna upplevde aktiviteten och frågar om de såg vad som hände i deras grupp.

Steg 8 – Ledaren/observatören kan nu dela med sig av sina observationer och bjuda in deltagarna till en diskussion.

 • Kan deltagarna relatera till de observationer som gjordes?
 • Vad avgör hur vi tar på oss olika roller i sådana här situationer?
 • Vad var den viktigaste lärdomen från denna aktivitet, enligt gruppen?
 • Vad kan man lära av denna aktivitet?

Det som vanligtvis händer är att vissa deltagare verkar vara ledare men efter ett tag tar någon annan över. Någon kanske är väldigt entusiastisk i början men kanske ger upp efter ett tag. Vissa kan verka passiva men i verkligheten ligger de lågt och arbetar i tysthet. Vissa vill styra och det kan leda till konflikter. Vissa vill klara uppgiften tillsammans med andra, medan vissa vill sitta själva osv.

Reflektion och utvärdering

Allmän diskussion kopplad till verkliga upplevelser:

Hur påverkas vi av våra olika sätt att reagera på samma uppgift och hur spelar detta roll i vår vardag?

Instruktioner

Steg 1 – Dela in deltagarna I grupper så det blir 5-7 personer i varje grupp, placera dem vid ett bord tillsammans.

Steg 2 – Instruera grupperna att de tävlar om att lösa uppgiften så snabbt som möjligt.

Steg 3 – Instruera grupperna att de har max 40 minuter på sig att lösa uppgiften.

Steg 4 – De kan inte lämna bordet under de 40 minuterna.

Ledaren är observatören och kommer att observera vad som händer i grupperna. (Informera inte deltagarna om detta!)

Observera: Vem tar ansvar? Vem tycker att detta är tråkigt? Vem tycker det är roligt? Vem deltar? Vem är ointresserad? Hur visar de olika deltagarna sitt perspektiv på att lösa uppgiften?

Steg 5 – Om det finns fler än 2 bord är det lämpligt att det finns 2 observatörer.

Steg 6 – Om ett eller flera bord blir klara innan de 40 minuterna är slut, kan de ta en paus och återvända när de 40 minuterna är slut.

Steg 7 – Återförening. Ledaren frågar hur deltagarna upplevde aktiviteten och frågar om de såg vad som hände i deras grupp.

Steg 8 – Ledaren/observatören kan nu dela med sig av sina observationer och bjuda in deltagarna till en diskussion.

 • Kan deltagarna relatera till de observationer som gjordes?
 • Vad avgör hur vi tar på oss olika roller i sådana här situationer?
 • Vad var den viktigaste lärdomen från denna aktivitet, enligt gruppen?
 • Vad kan man lära av denna aktivitet?

Det som vanligtvis händer är att vissa deltagare verkar vara ledare men efter ett tag tar någon annan över. Någon kanske är väldigt entusiastisk i början men kanske ger upp efter ett tag. Vissa kan verka passiva men i verkligheten ligger de lågt och arbetar i tysthet. Vissa vill styra och det kan leda till konflikter. Vissa vill klara uppgiften tillsammans med andra, medan vissa vill sitta själva osv.

Reflektion och utvärdering

Allmän diskussion kopplad till verkliga upplevelser:

Hur påverkas vi av våra olika sätt att reagera på samma uppgift och hur spelar detta roll i vår vardag?

Utvärderingsmetod

Material som behövs

Time50 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

Steg 1 – Dela in deltagarna I grupper så det blir 5-7 personer i varje grupp, placera dem vid ett bord tillsammans.

Steg 2 – Instruera grupperna att de tävlar om att lösa uppgiften så snabbt som möjligt.

Steg 3 – Instruera grupperna att de har max 40 minuter på sig att lösa uppgiften.

Steg 4 – De kan inte lämna bordet under de 40 minuterna.

Ledaren är observatören och kommer att observera vad som händer i grupperna. (Informera inte deltagarna om detta!)

Observera: Vem tar ansvar? Vem tycker att detta är tråkigt? Vem tycker det är roligt? Vem deltar? Vem är ointresserad? Hur visar de olika deltagarna sitt perspektiv på att lösa uppgiften?

Steg 5 – Om det finns fler än 2 bord är det lämpligt att det finns 2 observatörer.

Steg 6 – Om ett eller flera bord blir klara innan de 40 minuterna är slut, kan de ta en paus och återvända när de 40 minuterna är slut.

Steg 7 – Återförening. Ledaren frågar hur deltagarna upplevde aktiviteten och frågar om de såg vad som hände i deras grupp.

Steg 8 – Ledaren/observatören kan nu dela med sig av sina observationer och bjuda in deltagarna till en diskussion.

 • Kan deltagarna relatera till de observationer som gjordes?
 • Vad avgör hur vi tar på oss olika roller i sådana här situationer?
 • Vad var den viktigaste lärdomen från denna aktivitet, enligt gruppen?
 • Vad kan man lära av denna aktivitet?

Det som vanligtvis händer är att vissa deltagare verkar vara ledare men efter ett tag tar någon annan över. Någon kanske är väldigt entusiastisk i början men kanske ger upp efter ett tag. Vissa kan verka passiva men i verkligheten ligger de lågt och arbetar i tysthet. Vissa vill styra och det kan leda till konflikter. Vissa vill klara uppgiften tillsammans med andra, medan vissa vill sitta själva osv.

Reflektion och utvärdering

Allmän diskussion kopplad till verkliga upplevelser:

Hur påverkas vi av våra olika sätt att reagera på samma uppgift och hur spelar detta roll i vår vardag?

Instruktioner

Steg 1 – Dela in deltagarna I grupper så det blir 5-7 personer i varje grupp, placera dem vid ett bord tillsammans.

Steg 2 – Instruera grupperna att de tävlar om att lösa uppgiften så snabbt som möjligt.

Steg 3 – Instruera grupperna att de har max 40 minuter på sig att lösa uppgiften.

Steg 4 – De kan inte lämna bordet under de 40 minuterna.

Ledaren är observatören och kommer att observera vad som händer i grupperna. (Informera inte deltagarna om detta!)

Observera: Vem tar ansvar? Vem tycker att detta är tråkigt? Vem tycker det är roligt? Vem deltar? Vem är ointresserad? Hur visar de olika deltagarna sitt perspektiv på att lösa uppgiften?

Steg 5 – Om det finns fler än 2 bord är det lämpligt att det finns 2 observatörer.

Steg 6 – Om ett eller flera bord blir klara innan de 40 minuterna är slut, kan de ta en paus och återvända när de 40 minuterna är slut.

Steg 7 – Återförening. Ledaren frågar hur deltagarna upplevde aktiviteten och frågar om de såg vad som hände i deras grupp.

Steg 8 – Ledaren/observatören kan nu dela med sig av sina observationer och bjuda in deltagarna till en diskussion.

 • Kan deltagarna relatera till de observationer som gjordes?
 • Vad avgör hur vi tar på oss olika roller i sådana här situationer?
 • Vad var den viktigaste lärdomen från denna aktivitet, enligt gruppen?
 • Vad kan man lära av denna aktivitet?

Det som vanligtvis händer är att vissa deltagare verkar vara ledare men efter ett tag tar någon annan över. Någon kanske är väldigt entusiastisk i början men kanske ger upp efter ett tag. Vissa kan verka passiva men i verkligheten ligger de lågt och arbetar i tysthet. Vissa vill styra och det kan leda till konflikter. Vissa vill klara uppgiften tillsammans med andra, medan vissa vill sitta själva osv.

Reflektion och utvärdering

Allmän diskussion kopplad till verkliga upplevelser:

Hur påverkas vi av våra olika sätt att reagera på samma uppgift och hur spelar detta roll i vår vardag?

Utvärderingsmetod

Material som behövs