Oskrivna regler

Time30-45 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

Runt omkring oss har vi oskrivna regler. De är till för att göra det lättare för oss att navigera i en socialkontext. Oskrivna regler gör det lättare för grupper att fungera.

De oskrivna reglerna reglerar vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss mot varandra. De kan variera beroende på situation och personer i gruppen. Vi följer oskrivna regler varje dag, vi är medvetna om vissa och omedvetna om andra. Vi förväntar oss att andra ska bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Vad händer om vi bryter mot de oskrivna reglerna? I slutändan kan detta leda till problem i gruppen.

Instruktioner

Steg 1 – Starta en gruppdiskussion om oskrivna regler:

 • Vad är en oskriven regel?
 • Hur påverkar de oss?
 • Kan vi ändra dem?
 • Vem informerar oss om dem?
 • Hur får vi informationen?

Steg 2 – Dela in i grupper och dela ut övningsbladet.

Steg 3 – Be dem att diskutera frågorna på övningsbladet.

Steg 4 – Be varje grupp redogöra för sina svar.

Återkoppling

Avsluta med en diskussion utifrån följande frågor:

 • Vem/vad lär oss de oskrivna reglerna och i vilken situation?
 • Hur påverkar de oskrivna reglerna oss?
 • Hur kan vi hjälpa någon som inte har fått lära sig dessa regler?
 • Vad skulle du behöva om du kom till en annan kultur eller ett annat land och inte kände till de specifika oskrivna reglerna kopplade till kulturen eller landet?
 • Hur tror du att invandrare i ditt land får denna information?
 • Hur tror du att personer med svårigheter i sociala miljöer får denna information?
 • Ytterligare feedback?

Övning

Oskrivna regler är något som påverkar oss alla – på gott och ont. De finns överallt och vi förväntas leva upp till dem. Men hur vet vi vilka de är? Vad händer när vi inte följer dem?

Här är några ämnen du kan utforska och diskutera och hur de påverkas av oskrivna regler. Om du kommer på andra ämnen, prata gärna om dem.

Vilka oskrivna regler är kopplade till…

 • Kläder?
 • Köer?
 • Våra kroppar?
 • Mellan kvinnor och män?
 • Hur och när vi använder telefonen?
 • I familjen?
 • Mellan vänner?
 • På jobbet?
 • I skolan?
 • På internet?
 • På restauranger/caféer?
 • I butiker?
 • På buss/tåg?
 • På offentlig plats
 • När man lyckas med någonting?
 • I en hiss?
 • I trafiken?
 • Om du är sjuk?

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Instruktören kommer att göra anteckningar under diskussionen. Ge feedback tillsammans och/eller individuellt efter övningen.

Reflektion

Var övningen värdefull för att arbeta med den specifika mjuka kompetensen/färdigheten?

Förstod deltagarna uppgiften?

Behöver något ändras/förklaras till nästa gång?

Många av de unga som vi möter har under en längre tid befunnit sig utanför sociala sammanhang. Det betyder att de kan behöva arbeta med sina sociala färdigheter. De oskrivna reglerna är väldigt viktiga för att kunna navigera i alla typer av sociala sammanhang.

Instruktioner

Runt omkring oss har vi oskrivna regler. De är till för att göra det lättare för oss att navigera i en socialkontext. Oskrivna regler gör det lättare för grupper att fungera.

De oskrivna reglerna reglerar vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss mot varandra. De kan variera beroende på situation och personer i gruppen. Vi följer oskrivna regler varje dag, vi är medvetna om vissa och omedvetna om andra. Vi förväntar oss att andra ska bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Vad händer om vi bryter mot de oskrivna reglerna? I slutändan kan detta leda till problem i gruppen.

behave toward one another. They can vary depending on the situation and people in the group. We follow unwritten rules every day, we are aware of some and unaware of others. We expect others to behave in a certain way in certain situations. What happens if we break the unwritten rules? Ultimately, this can lead to problems in the group.

Instruktioner

Steg 1 – Starta en gruppdiskussion om oskrivna regler: 

 • Vad är en oskriven regel?
 • Hur påverkar de oss?
 • Kan vi ändra dem?
 • Vem informerar oss om dem?
 • Hur får vi informationen?

Steg 2 – Dela in i grupper och dela ut övningsbladet.

Steg 3 – Be dem att diskutera frågorna på övningsbladet.

Steg 4 – Be varje grupp redogöra för sina svar.

Återkoppling

Avsluta med en diskussion utifrån följande frågor:

 • Vem/vad lär oss de oskrivna reglerna och i vilken situation?
 • Hur påverkar de oskrivna reglerna oss?
 • Hur kan vi hjälpa någon som inte har fått lära sig dessa regler?
 • Vad skulle du behöva om du kom till en annan kultur eller ett annat land och inte kände till de specifika oskrivna reglerna kopplade till kulturen eller landet?
 • Hur tror du att invandrare i ditt land får denna information?
 • Hur tror du att personer med svårigheter i sociala miljöer får denna information?
 • Ytterligare feedback?

Övning

Oskrivna regler är något som påverkar oss alla – på gott och ont. De finns överallt och vi förväntas leva upp till dem. Men hur vet vi vilka de är? Vad händer när vi inte följer dem?

Här är några ämnen du kan utforska och diskutera och hur de påverkas av oskrivna regler. Om du kommer på andra ämnen, prata gärna om dem.

Vilka oskrivna regler är kopplade till…

 • Kläder?
 • Köer?
 • Våra kroppar?
 • Mellan kvinnor och män?
 • Hur och när vi använder telefonen?
 • I familjen?
 • Mellan vänner?
 • På jobbet?
 • I skolan?
 • På internet?
 • På restauranger/caféer?
 • I butiker?
 • På buss/tåg?
 • På offentlig plats
 • När man lyckas med någonting?
 • I en hiss?
 • I trafiken?
 • Om du är sjuk?

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Instruktören kommer att göra anteckningar under diskussionen. Ge feedback tillsammans och/eller individuellt efter övningen.

Reflektion

Var övningen värdefull för att arbeta med den specifika mjuka kompetensen/färdigheten?

Förstod deltagarna uppgiften?

Behöver något ändras/förklaras till nästa gång?

Många av de unga som vi möter har under en längre tid befunnit sig utanför sociala sammanhang. Det betyder att de kan behöva arbeta med sina sociala färdigheter. De oskrivna reglerna är väldigt viktiga för att kunna navigera i alla typer av sociala sammanhang.

Utvärderingsmetod

Material som behövs

Time30-45 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

Runt omkring oss har vi oskrivna regler. De är till för att göra det lättare för oss att navigera i en socialkontext. Oskrivna regler gör det lättare för grupper att fungera.

De oskrivna reglerna reglerar vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss mot varandra. De kan variera beroende på situation och personer i gruppen. Vi följer oskrivna regler varje dag, vi är medvetna om vissa och omedvetna om andra. Vi förväntar oss att andra ska bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Vad händer om vi bryter mot de oskrivna reglerna? I slutändan kan detta leda till problem i gruppen.

Instruktioner

Steg 1 – Starta en gruppdiskussion om oskrivna regler:

 • Vad är en oskriven regel?
 • Hur påverkar de oss?
 • Kan vi ändra dem?
 • Vem informerar oss om dem?
 • Hur får vi informationen?

Steg 2 – Dela in i grupper och dela ut övningsbladet.

Steg 3 – Be dem att diskutera frågorna på övningsbladet.

Steg 4 – Be varje grupp redogöra för sina svar.

Återkoppling

Avsluta med en diskussion utifrån följande frågor:

 • Vem/vad lär oss de oskrivna reglerna och i vilken situation?
 • Hur påverkar de oskrivna reglerna oss?
 • Hur kan vi hjälpa någon som inte har fått lära sig dessa regler?
 • Vad skulle du behöva om du kom till en annan kultur eller ett annat land och inte kände till de specifika oskrivna reglerna kopplade till kulturen eller landet?
 • Hur tror du att invandrare i ditt land får denna information?
 • Hur tror du att personer med svårigheter i sociala miljöer får denna information?
 • Ytterligare feedback?

Övning

Oskrivna regler är något som påverkar oss alla – på gott och ont. De finns överallt och vi förväntas leva upp till dem. Men hur vet vi vilka de är? Vad händer när vi inte följer dem?

Här är några ämnen du kan utforska och diskutera och hur de påverkas av oskrivna regler. Om du kommer på andra ämnen, prata gärna om dem.

Vilka oskrivna regler är kopplade till…

 • Kläder?
 • Köer?
 • Våra kroppar?
 • Mellan kvinnor och män?
 • Hur och när vi använder telefonen?
 • I familjen?
 • Mellan vänner?
 • På jobbet?
 • I skolan?
 • På internet?
 • På restauranger/caféer?
 • I butiker?
 • På buss/tåg?
 • På offentlig plats
 • När man lyckas med någonting?
 • I en hiss?
 • I trafiken?
 • Om du är sjuk?

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Instruktören kommer att göra anteckningar under diskussionen. Ge feedback tillsammans och/eller individuellt efter övningen.

Reflektion

Var övningen värdefull för att arbeta med den specifika mjuka kompetensen/färdigheten?

Förstod deltagarna uppgiften?

Behöver något ändras/förklaras till nästa gång?

Många av de unga som vi möter har under en längre tid befunnit sig utanför sociala sammanhang. Det betyder att de kan behöva arbeta med sina sociala färdigheter. De oskrivna reglerna är väldigt viktiga för att kunna navigera i alla typer av sociala sammanhang.

Instruktioner

Runt omkring oss har vi oskrivna regler. De är till för att göra det lättare för oss att navigera i en socialkontext. Oskrivna regler gör det lättare för grupper att fungera.

De oskrivna reglerna reglerar vad vi ska göra eller hur vi ska bete oss mot varandra. De kan variera beroende på situation och personer i gruppen. Vi följer oskrivna regler varje dag, vi är medvetna om vissa och omedvetna om andra. Vi förväntar oss att andra ska bete sig på ett visst sätt i vissa situationer. Vad händer om vi bryter mot de oskrivna reglerna? I slutändan kan detta leda till problem i gruppen.

behave toward one another. They can vary depending on the situation and people in the group. We follow unwritten rules every day, we are aware of some and unaware of others. We expect others to behave in a certain way in certain situations. What happens if we break the unwritten rules? Ultimately, this can lead to problems in the group.

Instruktioner

Steg 1 – Starta en gruppdiskussion om oskrivna regler: 

 • Vad är en oskriven regel?
 • Hur påverkar de oss?
 • Kan vi ändra dem?
 • Vem informerar oss om dem?
 • Hur får vi informationen?

Steg 2 – Dela in i grupper och dela ut övningsbladet.

Steg 3 – Be dem att diskutera frågorna på övningsbladet.

Steg 4 – Be varje grupp redogöra för sina svar.

Återkoppling

Avsluta med en diskussion utifrån följande frågor:

 • Vem/vad lär oss de oskrivna reglerna och i vilken situation?
 • Hur påverkar de oskrivna reglerna oss?
 • Hur kan vi hjälpa någon som inte har fått lära sig dessa regler?
 • Vad skulle du behöva om du kom till en annan kultur eller ett annat land och inte kände till de specifika oskrivna reglerna kopplade till kulturen eller landet?
 • Hur tror du att invandrare i ditt land får denna information?
 • Hur tror du att personer med svårigheter i sociala miljöer får denna information?
 • Ytterligare feedback?

Övning

Oskrivna regler är något som påverkar oss alla – på gott och ont. De finns överallt och vi förväntas leva upp till dem. Men hur vet vi vilka de är? Vad händer när vi inte följer dem?

Här är några ämnen du kan utforska och diskutera och hur de påverkas av oskrivna regler. Om du kommer på andra ämnen, prata gärna om dem.

Vilka oskrivna regler är kopplade till…

 • Kläder?
 • Köer?
 • Våra kroppar?
 • Mellan kvinnor och män?
 • Hur och när vi använder telefonen?
 • I familjen?
 • Mellan vänner?
 • På jobbet?
 • I skolan?
 • På internet?
 • På restauranger/caféer?
 • I butiker?
 • På buss/tåg?
 • På offentlig plats
 • När man lyckas med någonting?
 • I en hiss?
 • I trafiken?
 • Om du är sjuk?

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Instruktören kommer att göra anteckningar under diskussionen. Ge feedback tillsammans och/eller individuellt efter övningen.

Reflektion

Var övningen värdefull för att arbeta med den specifika mjuka kompetensen/färdigheten?

Förstod deltagarna uppgiften?

Behöver något ändras/förklaras till nästa gång?

Många av de unga som vi möter har under en längre tid befunnit sig utanför sociala sammanhang. Det betyder att de kan behöva arbeta med sina sociala färdigheter. De oskrivna reglerna är väldigt viktiga för att kunna navigera i alla typer av sociala sammanhang.

Utvärderingsmetod

Material som behövs