Höghuset

Time20 Minuter

Lärdomar

Instruktioner

Del 1

Det är en tom lägenhet i ert hyreshus. Er hyresvärd har därför bett er att hjälpa till att välja vilken av de sökande som ni vill ha till granne. Diskutera med varandra och kom överens om vilken ordning ni vill sätta de sökande.

Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden:

 • Ett ungdomskollektiv bestående av fem ungdomar.
 • En ensam medelålders man.
 • En ung svensk familj.
 • En ensamstående äldre änka.
 • En turkisk barnfamilj

Del 2

Hyresvärden fick plötsligt in kompletterande uppgifter angående de sökande. Ta en ny diskussion och rangordna de sökande efter det att ni tagit del av de nya uppgifterna. Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden.

 • Ungdomarna är kristna och arbetar på svenska kyrkans rehabilitering för trafikskadade.
 • Den ensamma medelålders mannen är nyss frigiven från Kumla fängelset.
 • Den unga svenska barnfamiljen har av ekonomiska skäl tagit barnen ur barnomsorgen. Kvinnan är arbetslös och mannen studerar musik och komponerar musik hemma.
 • Ensamstående kvinnan har alkoholproblem och är periodvis mycket depressiv.
 • Den turkiska barnfamiljen har vuxna barn, kvinnan är läkare och mannen professor i retorik på universitetet.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Baserat på de diskussioner som förts kan du hjälpa deltagarna reflektera över sina styrkor och områden de vill utveckla. Detta öppnar för ytterligare diskussioner kring ämnet både i grupp och enskilt tillsammans med dig som instruktör.

Reflektion och självutvärdering

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull i arbetet med de avsedda mjuka kompetenserna?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behöver någonting förändras eller förklaras inför nästa gång du ska göra övningen?

Övningen är en bra start när du ska introducera unga inför  nya situationer. Det är viktigt att ha ett öppet sinne när vi möter nya personer och  försöka att inte döma personer för snabbt.  Övningen kan komma att göra det enklare för deltagarna skapa nya kontakter och vänner. 

Instruktioner

Del 1

Det är en tom lägenhet i ert hyreshus. Er hyresvärd har därför bett er att hjälpa till att välja vilken av de sökande som ni vill ha till granne. Diskutera med varandra och kom överens om vilken ordning ni vill sätta de sökande.

Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden:

 • Ett ungdomskollektiv bestående av fem ungdomar.
 • En ensam medelålders man.
 • En ung svensk familj.
 • En ensamstående äldre änka.
 • En turkisk barnfamilj

Del 2

Hyresvärden fick plötsligt in kompletterande uppgifter angående de sökande. Ta en ny diskussion och rangordna de sökande efter det att ni tagit del av de nya uppgifterna. Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden.

 • Ungdomarna är kristna och arbetar på svenska kyrkans rehabilitering för trafikskadade.
 • Den ensamma medelålders mannen är nyss frigiven från Kumla fängelset.
 • Den unga svenska barnfamiljen har av ekonomiska skäl tagit barnen ur barnomsorgen. Kvinnan är arbetslös och mannen studerar musik och komponerar musik hemma.
 • Ensamstående kvinnan har alkoholproblem och är periodvis mycket depressiv.
 • Den turkiska barnfamiljen har vuxna barn, kvinnan är läkare och mannen professor i retorik på universitetet.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Baserat på de diskussioner som förts kan du hjälpa deltagarna reflektera över sina styrkor och områden de vill utveckla. Detta öppnar för ytterligare diskussioner kring ämnet både i grupp och enskilt tillsammans med dig som instruktör.

Reflektion och självutvärdering

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull i arbetet med de avsedda mjuka kompetenserna?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behöver någonting förändras eller förklaras inför nästa gång du ska göra övningen?

Övningen är en bra start när du ska introducera unga inför  nya situationer. Det är viktigt att ha ett öppet sinne när vi möter nya personer och  försöka att inte döma personer för snabbt.  Övningen kan komma att göra det enklare för deltagarna skapa nya kontakter och vänner. 

Utvärderingsmetod

Material som behövs till övningen

Time20 Minuter

Lärdomar

Instruktioner

Del 1

Det är en tom lägenhet i ert hyreshus. Er hyresvärd har därför bett er att hjälpa till att välja vilken av de sökande som ni vill ha till granne. Diskutera med varandra och kom överens om vilken ordning ni vill sätta de sökande.

Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden:

 • Ett ungdomskollektiv bestående av fem ungdomar.
 • En ensam medelålders man.
 • En ung svensk familj.
 • En ensamstående äldre änka.
 • En turkisk barnfamilj

Del 2

Hyresvärden fick plötsligt in kompletterande uppgifter angående de sökande. Ta en ny diskussion och rangordna de sökande efter det att ni tagit del av de nya uppgifterna. Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden.

 • Ungdomarna är kristna och arbetar på svenska kyrkans rehabilitering för trafikskadade.
 • Den ensamma medelålders mannen är nyss frigiven från Kumla fängelset.
 • Den unga svenska barnfamiljen har av ekonomiska skäl tagit barnen ur barnomsorgen. Kvinnan är arbetslös och mannen studerar musik och komponerar musik hemma.
 • Ensamstående kvinnan har alkoholproblem och är periodvis mycket depressiv.
 • Den turkiska barnfamiljen har vuxna barn, kvinnan är läkare och mannen professor i retorik på universitetet.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Baserat på de diskussioner som förts kan du hjälpa deltagarna reflektera över sina styrkor och områden de vill utveckla. Detta öppnar för ytterligare diskussioner kring ämnet både i grupp och enskilt tillsammans med dig som instruktör.

Reflektion och självutvärdering

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull i arbetet med de avsedda mjuka kompetenserna?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behöver någonting förändras eller förklaras inför nästa gång du ska göra övningen?

Övningen är en bra start när du ska introducera unga inför  nya situationer. Det är viktigt att ha ett öppet sinne när vi möter nya personer och  försöka att inte döma personer för snabbt.  Övningen kan komma att göra det enklare för deltagarna skapa nya kontakter och vänner. 

Instruktioner

Del 1

Det är en tom lägenhet i ert hyreshus. Er hyresvärd har därför bett er att hjälpa till att välja vilken av de sökande som ni vill ha till granne. Diskutera med varandra och kom överens om vilken ordning ni vill sätta de sökande.

Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden:

 • Ett ungdomskollektiv bestående av fem ungdomar.
 • En ensam medelålders man.
 • En ung svensk familj.
 • En ensamstående äldre änka.
 • En turkisk barnfamilj

Del 2

Hyresvärden fick plötsligt in kompletterande uppgifter angående de sökande. Ta en ny diskussion och rangordna de sökande efter det att ni tagit del av de nya uppgifterna. Rangordna följande fem sökande och lämna in till hyresvärden.

 • Ungdomarna är kristna och arbetar på svenska kyrkans rehabilitering för trafikskadade.
 • Den ensamma medelålders mannen är nyss frigiven från Kumla fängelset.
 • Den unga svenska barnfamiljen har av ekonomiska skäl tagit barnen ur barnomsorgen. Kvinnan är arbetslös och mannen studerar musik och komponerar musik hemma.
 • Ensamstående kvinnan har alkoholproblem och är periodvis mycket depressiv.
 • Den turkiska barnfamiljen har vuxna barn, kvinnan är läkare och mannen professor i retorik på universitetet.

Samla in och dela deltagarnas resultat

Baserat på de diskussioner som förts kan du hjälpa deltagarna reflektera över sina styrkor och områden de vill utveckla. Detta öppnar för ytterligare diskussioner kring ämnet både i grupp och enskilt tillsammans med dig som instruktör.

Reflektion och självutvärdering

 • Gick det som planerat?
 • Var övningen värdefull i arbetet med de avsedda mjuka kompetenserna?
 • Förstod deltagarna uppgiften?
 • Behöver någonting förändras eller förklaras inför nästa gång du ska göra övningen?

Övningen är en bra start när du ska introducera unga inför  nya situationer. Det är viktigt att ha ett öppet sinne när vi möter nya personer och  försöka att inte döma personer för snabbt.  Övningen kan komma att göra det enklare för deltagarna skapa nya kontakter och vänner. 

Utvärderingsmetod

Material som behövs till övningen