Mjuka Färdigheter Pass

Passet

The Independent People-passet är ett visuellt och fysiskt verktyg. Det gör att du kan visa upp alla de mjuka färdigheter som ungdomarna har utvecklat, deras prestationer och de framsteg som de hittills har gjort.

Dessa mjuka färdigheter är egenskaper, prestationer och färdigheter som inte nödvändigtvis uppnås genom att klara prov eller uppnå kvalifikationer. Det är färdigheter som utvecklas genom praktisk erfarenhet och passet används för att validera och visa upp dessa färdigheter. Dessa är färdigheter som är viktiga för att unga människor ska bli framgångsrika och effektiva inom alla områden i livet så som relationer, utbildning och anställning. Listan är oändlig.

De mjuka färdigheterna inom passet är: kommunikation, motivation, ansvar, lagarbete, pålitlighet, problemlösning, motståndskraft och anpassningsförmåga.

Passet gör det också möjligt för ungdomar att kontinuerligt registrera färdigheter och egenskaper och bygga upp en portfölj av bevis som kan resa med dem genom andra projekt, utbildning och anställning.

Aktivitetsbank

I aktivitetsbanken kan du söka efter lärande aktiviteter som kan användas för att utveckla, stärka och påvisa de mjuka färdigheter som finns med i passet. Du kan också ladda ner alla aktiviteter som PDF-dokument.

Verktyg för självutvärdering

Passet med de mjuka kompetenserna kan användas tillsammans med en självutvärdering av mjuka kompetenser.

Det här verktyget kommer att användas av coacher/arbetskonsulenter, deltagare och potentiellt deras handledare/mentorer för att utvärdera deras kompetensnivå utifrån de mjuka kompetenserna. Deltagaren och coachen som gör utvärderingen med dem kan färglägga varje segment av hjulet. Ju mer av segmentet de färgar in, desto bättre tror de att de är på denna färdighet. En diskussion förs sedan för att utvärdera varför de har gett sig själva denna nivå.

Varje kompetens har en kort beskrivning och en fråga nedan om den kompetensen. Detta kommer att ligga till grund för utvärderingen och diskussionen.

Detta kan genomföras flera gånger under deltagarens resa för att reflektera och bedöma dennes framsteg.
Detta verktyg är en guide. Det hjälper till att utgöra grunden och förhållningssättet för denna utvärdering och fokus bör vara på att deltagaren själv ska utvärdera snarare än att den professionella utvärderaren ger all feedback. Frågorna under beskrivningarna är endast en uppmaning/exempel dessa kan anpassas för att skräddarsys efter individens upplevelser.

Verktygets huvudsyfte är att uppmuntra och motivera deltagarna att göra positiva framsteg inom dessa kompetenser. Coacher/arbetskonsulenter kommer att använda det för att påvisa framsteg och sätta upp mål tillsammans med deltagarna för att uppmuntra deras framsteg.

Passet

The Independent People-passet är ett visuellt och fysiskt verktyg. Det gör att du kan visa upp alla de mjuka färdigheter som ungdomarna har utvecklat, deras prestationer och de framsteg som de hittills har gjort.

Dessa mjuka färdigheter är egenskaper, prestationer och färdigheter som inte nödvändigtvis uppnås genom att klara prov eller uppnå kvalifikationer. Det är färdigheter som utvecklas genom praktisk erfarenhet och passet används för att validera och visa upp dessa färdigheter. Dessa är färdigheter som är viktiga för att unga människor ska bli framgångsrika och effektiva inom alla områden i livet så som relationer, utbildning och anställning. Listan är oändlig.

De mjuka färdigheterna inom passet är: kommunikation, motivation, ansvar, lagarbete, pålitlighet, problemlösning, motståndskraft och anpassningsförmåga.

Passet gör det också möjligt för ungdomar att kontinuerligt registrera färdigheter och egenskaper och bygga upp en portfölj av bevis som kan resa med dem genom andra projekt, utbildning och anställning.

Aktivitetsbank

I aktivitetsbanken kan du söka efter lärande aktiviteter som kan användas för att utveckla, stärka och påvisa de mjuka färdigheter som finns med i passet. Du kan också ladda ner alla aktiviteter som PDF-dokument.

Verktyg för självutvärdering

Passet med de mjuka kompetenserna kan användas tillsammans med en självutvärdering av mjuka kompetenser.

Det här verktyget kommer att användas av coacher/arbetskonsulenter, deltagare och potentiellt deras handledare/mentorer för att utvärdera deras kompetensnivå utifrån de mjuka kompetenserna. Deltagaren och coachen som gör utvärderingen med dem kan färglägga varje segment av hjulet. Ju mer av segmentet de färgar in, desto bättre tror de att de är på denna färdighet. En diskussion förs sedan för att utvärdera varför de har gett sig själva denna nivå.

Varje kompetens har en kort beskrivning och en fråga nedan om den kompetensen. Detta kommer att ligga till grund för utvärderingen och diskussionen.

Detta kan genomföras flera gånger under deltagarens resa för att reflektera och bedöma dennes framsteg.
Detta verktyg är en guide. Det hjälper till att utgöra grunden och förhållningssättet för denna utvärdering och fokus bör vara på att deltagaren själv ska utvärdera snarare än att den professionella utvärderaren ger all feedback. Frågorna under beskrivningarna är endast en uppmaning/exempel dessa kan anpassas för att skräddarsys efter individens upplevelser.

Verktygets huvudsyfte är att uppmuntra och motivera deltagarna att göra positiva framsteg inom dessa kompetenser. Coacher/arbetskonsulenter kommer att använda det för att påvisa framsteg och sätta upp mål tillsammans med deltagarna för att uppmuntra deras framsteg.