Sociale vaardighedenpaspoort

Het paspoort

Het Independent People-paspoort is een visueel en fysiek instrument. Het toont alle sociale vaardigheden die de jonge mensen ontwikkeld hebben, hun prestaties en de vooruitgang die ze tot nog toe gemaakt hebben.

Deze sociale vaardigheden zijn kwaliteiten, prestaties en vaardigheden die niet noodzakelijk verworven zijn door te slagen voor testen of door kwalificaties te bereiken. Het zijn vaardigheden die ontwikkeld zijn door ervaring en het paspoort wordt gebruikt om ze te valideren en te bewijzen. Het zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor jonge mensen om succesvol en effectief te zijn in allerlei domeinen van het leven zoals relaties, opleiding en werk. De lijst is eindeloos.

De sociale vaardigheden in het paspoort zijn: communicatie, motivatie, verantwoordelijkheid, samenwerken, betrouwbaarheid, probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en aanpassen.

Het paspoort maakt het jonge mensen ook mogelijk voortdurend vaardigheden en kwaliteiten vast te leggen en een portfolio met bewijsmateriaal op te bouwen dat ze kunnen meenemen doorheen ander projecten, opleidingen en zelfs tewerkstelling.

Activiteitenbank

Zoek in de activiteitenbank leermethodieken die kunnen gebruikt worden om de sociale vaardigheden uit dit paspoort te ontwikkelen en aan te tonen. Je kan alle activiteiten downloaden in een PDF-document.

Zelfevaluatie

Het sociale vaardighedenpaspoort kan samen met een zelfevaluatie gebruikt worden.

Dit instrument zal gebruikt worden door begeleiders, deelnemers en eventueel hun groepsgenoten om het bekwaamheidsniveau van hun kernvaardigheden te bepalen. De deelnemer en de leeftijdsgenoten die de evaluatie met hen doen, kunnen ieder segment van de cirkel kleuren. Hoe meer segmenten ze kleuren, hoe hoger ze volgens hen voor deze vaardigheid scoren. Nadien wordt besproken waarom ze zichzelf die score gaven.

Van elke vaardigheid staat er een korte beschrijving en een aan die vaardigheid gerelateerde vraag eronder. Deze vormt de basis van de evaluatie en de bespreking. Ze kan meermaals beantwoord worden tijdens het traject van de deelnemer om over de vooruitgang te reflecteren en die te beoordelen.

Dit instrument is een gids. Het vormt mee de basis en de context voor deze evaluatie en moet vooral focussen op de zelfevaluatie van de deelnemer eerder dan op de professionele beoordeling en feedback. De vragen onder de beschrijvingen zijn enkel een aanzet en kunnen aangepast worden op maat van de individuele ervaringen.

Het belangrijkste doel van dit instrument is het aanmoedigen en motiveren van deelnemers om positieve vooruitgang te maken op het vlak van deze vaardigheden. De professioneel zal het gebruiken om vooruitgang aan te tonen en doelen te stellen om verdere vooruitgang aan te moedigen.

Het paspoort

Het Independent People-paspoort is een visueel en fysiek instrument. Het toont alle sociale vaardigheden die de jonge mensen ontwikkeld hebben, hun prestaties en de vooruitgang die ze tot nog toe gemaakt hebben.

Deze sociale vaardigheden zijn kwaliteiten, prestaties en vaardigheden die niet noodzakelijk verworven zijn door te slagen voor testen of door kwalificaties te bereiken. Het zijn vaardigheden die ontwikkeld zijn door ervaring en het paspoort wordt gebruikt om ze te valideren en te bewijzen. Het zijn vaardigheden die belangrijk zijn voor jonge mensen om succesvol en effectief te zijn in allerlei domeinen van het leven zoals relaties, opleiding en werk. De lijst is eindeloos.

De sociale vaardigheden in het paspoort zijn: communicatie, motivatie, verantwoordelijkheid, samenwerken, betrouwbaarheid, probleemoplossend vermogen, weerbaarheid en aanpassen.

Het paspoort maakt het jonge mensen ook mogelijk voortdurend vaardigheden en kwaliteiten vast te leggen en een portfolio met bewijsmateriaal op te bouwen dat ze kunnen meenemen doorheen ander projecten, opleidingen en zelfs tewerkstelling.

Activiteitenbank

Zoek in de activiteitenbank leermethodieken die kunnen gebruikt worden om de sociale vaardigheden uit dit paspoort te ontwikkelen en aan te tonen. Je kan alle activiteiten downloaden in een PDF-document.

Zelfevaluatie

Het sociale vaardighedenpaspoort kan samen met een zelfevaluatie gebruikt worden.

Dit instrument zal gebruikt worden door begeleiders, deelnemers en eventueel hun groepsgenoten om het bekwaamheidsniveau van hun kernvaardigheden te bepalen. De deelnemer en de leeftijdsgenoten die de evaluatie met hen doen, kunnen ieder segment van de cirkel kleuren. Hoe meer segmenten ze kleuren, hoe hoger ze volgens hen voor deze vaardigheid scoren. Nadien wordt besproken waarom ze zichzelf die score gaven.

Van elke vaardigheid staat er een korte beschrijving en een aan die vaardigheid gerelateerde vraag eronder. Deze vormt de basis van de evaluatie en de bespreking. Ze kan meermaals beantwoord worden tijdens het traject van de deelnemer om over de vooruitgang te reflecteren en die te beoordelen.

Dit instrument is een gids. Het vormt mee de basis en de context voor deze evaluatie en moet vooral focussen op de zelfevaluatie van de deelnemer eerder dan op de professionele beoordeling en feedback. De vragen onder de beschrijvingen zijn enkel een aanzet en kunnen aangepast worden op maat van de individuele ervaringen.

Het belangrijkste doel van dit instrument is het aanmoedigen en motiveren van deelnemers om positieve vooruitgang te maken op het vlak van deze vaardigheden. De professioneel zal het gebruiken om vooruitgang aan te tonen en doelen te stellen om verdere vooruitgang aan te moedigen.