Kommunikations-origami

Time5-20 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

 1. Ge alla deltagare varsitt papper (A4).
 2. Berätta för deltagarna att du kommer ge dem instruktioner steg för steg om hur de ska vika sitt papper till en origamifigur.
 3. Berätta för deltagarna att de måste blunda och vara tysta när de följer intruktionerna. Deltagarna får inte titta på pappret eller ställa frågor om hur de ska göra.
 4. Ge deltagarna instruktioner om hur de ska vika sitt papper till något du valt (t.ex. ett pappersflygplan).
 5. När alla instruktioner har lämnats ut och deltagarna har vikt sina papper kan de öppna ögonen och få jämföra sina vikta figurer. Ni kommer att se att de flesta figurer ser lite olika ut! För att återkoppla diskussionen till övningens tema så kan följande frågor ställas:
  • Påvisa att alla vikta figurer ser lite olika ut, trots att de alla fått samma instruktioner. Vad beror det på?
  • Fråga Gruppen om de tror att resultatet hade blivit annorlunda om de hade fått ha sina ögon öppna och om de fått ställa frågor under tiden.
  • Kommunikation är uppenbarligen inte så lätt. Vi tolkar alla informationen vi får på olika sätt. Det är därför det är så viktigt att ställa frågor och säkerställa att det budskap som kommuniserats inte blir misstolkat eller förvridet.

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Färdigställd Origami, observation, diskussion och övningspapper kring effektiv kommunikation.

Instruktion

 1. Ge alla deltagare varsitt papper (A4).
 2. Berätta för deltagarna att du kommer ge dem instruktioner steg för steg om hur de ska vika sitt papper till en origamifigur.
 3. Berätta för deltagarna att de måste blunda och vara tysta när de följer intruktionerna. Deltagarna får inte titta på pappret eller ställa frågor om hur de ska göra.
 4. Ge deltagarna instruktioner om hur de ska vika sitt papper till något du valt (t.ex. ett pappersflygplan).
 5. När alla instruktioner har lämnats ut och deltagarna har vikt sina papper kan de öppna ögonen och få jämföra sina vikta figurer. Ni kommer att se att de flesta figurer ser lite olika ut! För att återkoppla diskussionen till övningens tema så kan följande frågor ställas:
  • Påvisa att alla vikta figurer ser lite olika ut, trots att de alla fått samma instruktioner. Vad beror det på?
  • Fråga Gruppen om de tror att resultatet hade blivit annorlunda om de hade fått ha sina ögon öppna och om de fått ställa frågor under tiden.
  • Kommunikation är uppenbarligen inte så lätt. Vi tolkar alla informationen vi får på olika sätt. Det är därför det är så viktigt att ställa frågor och säkerställa att det budskap som kommuniserats inte blir misstolkat eller förvridet.

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Färdigställd Origami, observation, diskussion och övningspapper kring effektiv kommunikation.

Utvärderingsmetod

Material som behövs

Time5-20 Minuter

Mål med övningen

Instruktioner

 1. Ge alla deltagare varsitt papper (A4).
 2. Berätta för deltagarna att du kommer ge dem instruktioner steg för steg om hur de ska vika sitt papper till en origamifigur.
 3. Berätta för deltagarna att de måste blunda och vara tysta när de följer intruktionerna. Deltagarna får inte titta på pappret eller ställa frågor om hur de ska göra.
 4. Ge deltagarna instruktioner om hur de ska vika sitt papper till något du valt (t.ex. ett pappersflygplan).
 5. När alla instruktioner har lämnats ut och deltagarna har vikt sina papper kan de öppna ögonen och få jämföra sina vikta figurer. Ni kommer att se att de flesta figurer ser lite olika ut! För att återkoppla diskussionen till övningens tema så kan följande frågor ställas:
  • Påvisa att alla vikta figurer ser lite olika ut, trots att de alla fått samma instruktioner. Vad beror det på?
  • Fråga Gruppen om de tror att resultatet hade blivit annorlunda om de hade fått ha sina ögon öppna och om de fått ställa frågor under tiden.
  • Kommunikation är uppenbarligen inte så lätt. Vi tolkar alla informationen vi får på olika sätt. Det är därför det är så viktigt att ställa frågor och säkerställa att det budskap som kommuniserats inte blir misstolkat eller förvridet.

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Färdigställd Origami, observation, diskussion och övningspapper kring effektiv kommunikation.

Instruktion

 1. Ge alla deltagare varsitt papper (A4).
 2. Berätta för deltagarna att du kommer ge dem instruktioner steg för steg om hur de ska vika sitt papper till en origamifigur.
 3. Berätta för deltagarna att de måste blunda och vara tysta när de följer intruktionerna. Deltagarna får inte titta på pappret eller ställa frågor om hur de ska göra.
 4. Ge deltagarna instruktioner om hur de ska vika sitt papper till något du valt (t.ex. ett pappersflygplan).
 5. När alla instruktioner har lämnats ut och deltagarna har vikt sina papper kan de öppna ögonen och få jämföra sina vikta figurer. Ni kommer att se att de flesta figurer ser lite olika ut! För att återkoppla diskussionen till övningens tema så kan följande frågor ställas:
  • Påvisa att alla vikta figurer ser lite olika ut, trots att de alla fått samma instruktioner. Vad beror det på?
  • Fråga Gruppen om de tror att resultatet hade blivit annorlunda om de hade fått ha sina ögon öppna och om de fått ställa frågor under tiden.
  • Kommunikation är uppenbarligen inte så lätt. Vi tolkar alla informationen vi får på olika sätt. Det är därför det är så viktigt att ställa frågor och säkerställa att det budskap som kommuniserats inte blir misstolkat eller förvridet.

Samla in och dela erfarenheter från övningen

Färdigställd Origami, observation, diskussion och övningspapper kring effektiv kommunikation.

Utvärderingsmetod

Material som behövs